Rólunk

Történetünk

Családi vállalkozásunkat édesapám alapította 1992-ben azzal a céllal, hogy külföldön is kamatoztathassa fémmegmunkálási szakmában szerzett több évtizedes tapasztalatát, egyben lehetőséget biztosítva tehetséges, szorgalmas Szakembereknek a magasabb életszínvonal elérésére.
Hogy ezalatt Dolgozóink minél kevésbé legyenek elszakítva otthon maradt családjuktól, Németország hozzánk közeli részén, Bajorországban kerestünk számukra munkát.

A hazai bérek elmaradása a nyugat-európaihoz képest – főleg napjaink globális munkaerőhiánya miatt – az utóbbi években egyre inkább csökken, bár még ma is jelentős, valamint a két ország szociális ellátásai közt fennálló minőségi szakadék továbbra is arra készteti a németül beszélő szakembereket, hogy külföldön próbáljanak szerencsét, akár családjukkal együtt.

A megváltozott munkaerőpiaci tendenciáknak a családi vállalkozás kereteit kibővítve, illetve a szájhagyomány útján terjedő reklám mellett már csak marketing, IT, jogi, adó és üzleti szakértők segítségével, valamint felkészült, modern cégvezetési szemlélettel lehet megfelelni. E felismerésünk hívta életre weboldalunkat. 20 évnyi német és osztrák tulajdonú cégek pénzügyi és adózási területén szerzett tapasztalatom pedig hasznosnak bizonyul a munkaerőkölcsönzésben is.

Célunk

Történetünket hosszútávú üzleti és munkakapcsolatok övezik, mivel a fémipar olyan szakterületein keresünk munkalehetőséget és Szakembereket, ahol mindkét Fél számára értéke van a befektetett tanulásnak, megszerzett tapasztalatnak. Ez a szaktudás nem sajátítható el gyorstalpalló tanfolyamon vagy néhány hónapos betanítást követően. Célunk ennek megfelelően mindkét Fél irányában olyan munkakapcsolatok létrehozása, amelyek ugyan egyik napról a másikra nem köthetők meg, de nem is kerülhetnek felmondásra, mindkét felé hosszútávú biztonságra törekszünk. Leginkább a gépgyártás és a precíziós fémmegmunkálás területét találtuk erre megfelelőnek, főként ezekben a szakmákban tevékeny Megbízó Partnerek számára kínálunk együttműködést megfelelő némettudással rendelkező, gyakorlott szakemberek személyében.

Mottóink

Eddigi munkánk során bizonyos elvek mentén haladtunk és ezt szeretnénk a jövőben is betartani, amely mindenképpen szükséges egy több generációs vállalkozás életében.

A tisztességnél nincs, ami többet érne!

mottó már rövidtávon is kifizetődő lehet, de hosszútávú üzleti és munkakapcsolatainkban végképp szükségszerű, hogy bármikor Megbízó Partnereink és Dolgozóink szemébe tudjunk nézni. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha betartjuk, amit ígértünk és megtesszük azt, ami tőlünk elvárható, vagyis fontos számunkra lelkiismeretünk, de a szakmán belüli jóhírünk megőrzése is.

Ennek szellemében eddigi 25 éves működésünk alatt sem Megbízó Partnerrel, sem Dolgozónkkal vagy bárki mással, semmilyen vitás ügyünk nem volt, emiatt ügyvédhez sosem fordultunk, bíróságot is csak a távolból láttunk.

Mi nemcsak akkor állunk a Dolgozóink mellé, amikor minden rendben van velük és bevételt termelnek, hanem ebből vissza is adunk, amikor ők látnak valamiben szükséget, legyen az anyagi vagy más természetű.
Megbízó Partnereink igényeit szintén figyelembe vesszük, ezért a Dolgozóinkkal való esetleges nézeteltéréseiknél közvetítő szerepet játszunk, részt veszünk a helyzet megoldásában. Az is előfordulhat, hogy már nem lehet helyrehozni a köztük elveszett bizalmat. Ez esetben is fontos számunkra, hogy tisztességgel váljunk el, akár a Partnertől, akár a Dolgozótól.

Ilyen helyzetbe néhány volt Dolgozónknak való felmondás kivételével nem kerültünk, akiktől munkamoráljuk, illetve életmódjuk miatt kellett megválnunk, amit Dolgozó- és Partnerkiválasztási módszerünknek köszönhetünk.

Hisszük, hogy egy együttműködést csakis addig érdemes fenntartani, amíg a feladatok és a munka jó érzéssel elláthatók, akkor viszont már nem, ha ez csak kényszerből történik. Ezért sosem erőből, hanem jó szóval és a józan észre hatva igyekszünk kommunikálni. Vagyis amennyiben bármely leendő Partnerünkről, Dolgozónkról azt állapítjuk meg, hogy az általunk képviselt értékrenddel szöges ellentétben áll, inkább elengedjük a dolgot. Mert a „kölcsönös korrektség” jegyében természetesen mi is elvárjuk Megbízó Partnerektől és Dolgozóinktól, hogy tisztességesen álljanak egymáshoz és hozzánk.

„Átláthatóság”

jegyében arra törekszünk, hogy leendő vagy már szerződött Dolgozóinkat és Partnereinket előzetesen és folyamatában is minden rendelkezésünkre álló információról tájékoztassuk, hogy ezáltal megalapozott döntéseket hozhassanak. Így kívánjuk elkerülni, hogy bármelyik Félnek végül „rossz szájízzel” kelljen teljesítenie a vállalt kötelezettségét, mert esetleg csak menet közben derül ki valamely kedvezőtlen tényező. A hosszútávú együttműködés céljából pedig fontosnak tartjuk, hogy leendő Dolgozóinkkal és Partnereinkkel kölcsönösen megismerjük egymás jellemét és gondolkodását. Ezért mertünk ilyen terjedelmes bemutatkozást írni, mert ha egy Jelentkező akár egy életre szóló döntést készül meghozni a külföldi munkavállalással, bizonyára minden lehetséges részletet szeretne megismerni, akár azokat is, ami esetleg hirtelen fel sem merülnek benne. Akinek pedig „nincs 10 perce”, hogy esetleges leendő munkáltatója által az együttműködésről fontosnak tartott információkat elolvassa, nem biztos, hogy a „mi emberünk”.

Mi pedig azért szeretnénk megismerni a Jelentkezőket, mivel pozitív döntés esetén egy összeforrott munkahelyi és lakóközösségbe fog bekerülni, hiszen jellemzően több szobás házakban, lakásokban történik az elhelyezés, közös használatú helyiségekkel. Ezért nagyon fontos az új Dolgozó beilleszkedési és alkalmazkodó képessége, szándéka, mert enélkül egy akár már jól összekovácsolódott közösség meggyengülhet. Igyekszünk hát olyan Munkatársakat, Megbízó Partnereket és szálláslehetőségeket felkutatni, akikkel, akiknél és ahol mi magunk is szívesen dolgoznánk, laknánk.

Rend a lelke mindennek

Különös gondot fordítunk arra, hogy az új Dolgozókat még a munkába állás előtt tájékoztassuk a munkahelyen érvényes munkarendről, illetve a munkavédelmi szabályzatról, valamint a szálláshelyen betartandó házirendről. Utóbbit a többi Dolgozóval egy lakásban vagy házban a való együttélés során a közös helyiségek használata, rendben tartása, illetve a lakótársak nyugalmának kölcsönös tiszteletben tartása követeli meg.

Saját házunk táján is igyekszünk rendet tartani, adótanácsadóként kiemelten fontos számomra az összes vonatkozó jogszabály ismerete és betartása, egyrészt a német hatóságok alapossága és szigora miatt, de már csak a szakmai hiúság okán is. Ezt jól példázza, hogy a 25 németországi tevékenységünk alatt lezajlott számos különböző típusú hatósági ellenőrzés során mindig, mindenben helyt álltunk, bírságot ránk soha, semmilyen okból nem róttak ki, mint ahogy Magyarországon sem.

Hivatalos engedélyeink, hatósági igazolásaink

Magyar munkaerőkölcsönzési engedély

Német munkaerőkölcsönzési engedély

NAV köztartozásmentességi igazolás

OEP (NEAK) tartozásmentességi igazolás